KANAMIŞ BEYİN ANEVRİZMASI
Made in Graphic Adertising Agency London

KANAMIŞ BEYİN ANEVRİZMASI

Paylaş:
A+A-

KANAMIŞ BEYİN ANEVRİZMASI
 
Anevrizma, damar duvarının balon benzeri bir çıkıntısıdır. Anevrizma büyüdükçe yakındaki yapılar üzerine baskı uygular ve sonunda patlayıp beyin kanaması yapabilir. Kanamış bir anevrizma, beynin etrafındaki subaraknoid boşluğa kan verir. Subaraknoid kanama (SAK) hayatı tehdit edici bir inme türüdür... Tedavi, kanamayı durdurmaya ve anevrizmayı kliplemeye yöneliktir...
 
Kanamış  Anevrizma Nedir ?
Anevrizma, balon benzeri bir şişkinlik veya atardamar duvarının zayıflamasıdır. (Bahçe hortumunun kenarındaki bir balona benzer.) Çıkıntı büyüdükçe incelir ve zayıflar. Öyle ince olabilir ki, içindeki kan basıncı sızıntı yapmasına veya patlayıp beyin kanamasına neden olabilir.. Anevrizmalar genellikle damarların dallandığı noktalarda görülür. Anevrizma tipleri şunlardır (Şekil 1):
 
Sakküler - (en yaygın olanı "berry" de denir) anevrizma atardamarın bir tarafından gelişmiştir ve tabanında ayrı bir boyun vardır...
Fusiform - anevrizma her yöne doğru genişlemiştir ve belirgin bir boynu yoktur..
Diseksiyon - arterin iç duvarındaki bir yırtılma kanın katmanları ve havuzu ayırmasına izin verir; genellikle travmatik bir yaralanma sonucu görülür. 

 
 
 
Şekil 1. Kanamış bir anevrizma, beynin etrafındaki subaraknoid boşluğa kan salıverir (solda). Farklı anevrizma tipleri (sağda).
 
Bir anevrizma patladığında, beyin ile kafatası arasındaki boşluklara kan akar. Bu alan beynimizi yıkayan ve yastıklayan beyin omurilik sıvısı (BOS) ile doludur. Kan yayıldığında beyin zarını tahriş eder ve beyin hücrelerine zarar verir. Aynı zamanda, etkilenen atardamardan daha önce oksijen bakımından zengin kan alan beyin şimdi kandan mahrumdur ve felçle sonuçlanır. Subaraknoid kanama (SAK) yani anevrizma patlamasına bağlı beyin kanaması geçiren bir kişinin %40 hayatını kaybetme olasılığı vardır.
 
Normal beyin omurilik sıvısının (BOS) dolaşımının bloke edilmesi ventrikülleri (hidrosefali) genişleterek bilinç bulanıklığına, uyku haline ve bilinç kaybına neden olabilir.
 
Anevrizma kanamasından 5 ile 10 gün sonra ortaya çıkan bir komplikasyon vazospazmdır (Damar büzüşmesi) (Şekil 2). Tahriş edici kan yan ürünleri atardamar duvarlarının büzüşmesine ve daralmasına neden olarak beynin o bölgesine kan akışını azaltır ve ikincil felce ve hatta ölüme neden olabilir..

 
 
 
 
 
Şekil 2. (solda) Kırmızı kan hücreleri parçalandığında, toksinler yakındaki atardamar duvarlarının büzüşmesine ve daralmasına neden olabilir. SAK büyüdükçe, vazospazm riski de artar. Şekil 3. (sağda) BT taraması, subaraknoid boşlukta anevrizma kanamasına bağlı kanı (beyaz yıldız şekli) gösterir.
 
 
Kanamış Anevrizma Belirtileri Nelerdir?
 
Anevrizmaların çoğu patlayana kadar bulgu vermez. Rüptür genellikle insan uykuda değil aktifken meydana gelir. Subaraknoid kanama belirtileri yaşarsanız hemen 112’yi arayın!
 
Anevrizma kanaması belirtileri, ani şiddetli baş ağrısı (genellikle "hayatımın en kötü baş ağrısı" olarak tanımlanır) mide bulantısı ve kusma, boyun tutulması, ışığa duyarlılık (fotofobi) bulanık veya çift görme, bilinç kaybı ve nöbetlerdir. 
 
 
Sebepler Nelerdir ?
 
Anevrizma patlaması için risk faktörleri sigara içme, yüksek tansiyon, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı, genetik (kalıtsal aile), ateroskleroz ve yaşam tarzı alışkanlıklarını içerir.
 
Kimlerde Görülebilir ?
 
Toplumun yaklaşık % 2 ile 5'i  anevrizma kanaması yaşayabilir veya geliştirebilir; bunlardan % 15'inde çoklu anevrizmalar vardır. Bununla birlikte, anevrizmaların % 85'i kanama sonrasına kadar teşhis edilmez. Anevrizmalar genellikle 35 ile 60 yaşları arasında teşhis edilir.
 
Anevrizma Teşhisi Nasıl Konur ?
 
Bir kişi acil servise anevrizma kanaması şüphesi ile getirildiğinde, mevcut ve önceki tıbbi problemleri, ilaçlar ve aile öyküsü hakkında mümkün olduğunca çok şey sorgulanmalıdır. Kişinin durumu hızlı bir şekilde değerlendirilir. Tanısal testler kanamanın kaynağını belirlemeye yardımcı olacaktır.
 
Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması , beyindeki anatomik yapıları görüntülemek ve beyindeki veya etrafındaki kanı tespit etmek için invazif olmayan bir görüntüleme yöntemidir (Şekil 3). BT anjiyografisi (BTA), beynin arterlerini görüntülemek için kan akışına kontrast enjeksiyonunu içerir.
 
Lomber ponksiyon , spinal kanaldan beyin omurilik sıvısı (BOS) toplamak için içi boş bir iğnenin alt sırt bölgesine yerleştirildiği invazif bir işlemdir. BOS, şüpheli kanamaları saptamak için incelenir.
 
Beyin Anjiyosu, kasıktan girilerek bir kateterin yerleştirildiği invazif bir işlemdir. Kateter yerleştirildikten sonra, kan dolaşımına kontrast boya enjekte edilir ve röntgen çekilir. Bu test anevrizmaların teşhisi için altın standart yöntemdir.
 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) taraması, beynin yumuşak dokularının ayrıntılı bir görüntüsünü vermek için manyetik alan ve radyo frekansı dalgaları kullanan invaziv olmayan bir testtir. Bir MRA (Manyetik Rezonans Anjiyogramı), beyin yapılarına ek olarak kan damarlarını incelemek için kan akışına kontrast enjeksiyonunu içerir.
 
Kanamış Anevrizma Nasıl Tedavi Edilir ?
 
Tedavi hayat kurtarıcı önlemler, semptomların hafifletilmesi, anevrizmanın kliplenmesi veya koillenmesi ve komplikasyonları önlemeyi içerir. Anevrizma kanamasından sonraki 10 ile 14 gün boyunca hasta, damar büzüşmesi, hidrosefali ve diğer potansiyel komplikasyon belirtileini yakından izleyebilecekleri yoğun bakım ünitesinde kalabilir. Baş ağrısını hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar verilecek ve nöbetleri önlemek veya tedavi etmek için antikonvülsan ilaçlar verilebilir. Kanamış bir anevrizma için en iyi tedavinin belirlenmesi, anevrizmanın büyüklüğü ve yeri ile hastanın mevcut durumu gibi birçok faktörü içerir.
 
Cerrahi klipleme: Anevrizmayı bulmak için kafatasında kraniotomi denilen bir açıklık yapılır. Normal kan akışının girmesini engellemek için anevrizmanın "boynuna" küçük bir klips yerleştirilir (Şekil 4). Klips titanyumdan yapılmıştır ve kalıcı olarak damar üzerinde kalır.

 
Şekil 4. Anevrizmanın boynuna, kanın anevrizma içine değil atardamardan (ok) akması için bir titanyum klips yerleştirilir.
 
Endovasküler coilleme (Kapalı beyin anevrizma ameliyatı) : Beyin damar hastalıkları konusunda uzmanlaşmış ve hem açık hemde kapalı cerrahiyi yapabilecek olan beyin Cerrahları tarafından anjiyogram sırasında yapılır. Kasıktaki damara bir kateter sokulur ve kasıktaki damardan ilerlenerek beyin damarlarına ve anevrizmaya ulaşılır. Kateter boyunca, anevrizma içine kan akışını önleyen koil dediğimiz maddeler ile doldurulur veya akım çevirici stent konur(Şek. 5).

 
Şekil 5. Anevrizma koillerle doludur. Koiller anevrizmayı kapatan ve kanın girmesini önleyen pıhtılaşmaya (embolizasyon) neden olur.
 
 
 
Hidrosefali Kontrolü
 
Subaraknoid alanda pıhtılaşmış kan ve sıvı birikmesi hidrosefali ve kafa içi basıncının yükselmesine neden olabilir. Daha fazla kanamayı azaltmak ve kafa içi basıncı kontrol etmek için kan basıncı düşürülür. Aşırı beyin omurilik sıvısı (BOS) ve kan şu şekilde çıkarılabilir: 1) bel bölgesine omurilik kanalına yerleştirilmiş bir lomber drenaj kateteri veya 2) beyinde ventriküllere yerleştirilen bir ventriküler dren kateteri.
 
Vazospazmı kontrol etmek
 
SAK'dan 5 ile 10 gün sonra, hastada vazospazm gelişebilir. Vazospazm beyni besleyen damarı daraltır ve atardamarın beslediği beyin bölgesine giden kan akışını azaltır. Vazospazm, SAK sonrası hastaların % 70'inde görülür. Bunların % 30'unda tedavi gerektiren semptomlar vardır. Yoğun bakımdaki bir hasta, kol veya bacağın zayıflığını, bilinç bulanıklığı, uyuklama veya huzursuzluğu içeren vazospazm belirtileri açısından yakından izlenmelidir. Transkranial doppler (TCD) ultrasonları vazospazmı izlemek için rutin olarak yapılabilir. Vazospazmı önlemek için, hastalara hastanede iken nimodipin ilacı verilir. Ek olarak, hastanın kan basıncı ve kan hacmi arttırılır. Vazospazm şiddetliyse, hastalara spazmı gevşetmek ve durdurmak için doğrudan atardamardan ilaç enjeksiyonu gerekebilir. Bu bir anjiyogram sırasında bir kateterden yapılır. Bazen arteri açmak için balon anjiyoplasti kullanılabilir.
 
 
Kanamış Anevrizma Tedavi Sonrası ?
Eğer kanamış bir anevrizma tedavi edilmezse ikinci bir kanama olasılığı ilk kanamadan sonraki ilk 14 gün içinde neredeyse % 50 civarındadır. Bu nedenle beyin cerrahlarının tanı konduğu anda anevrizmayı tedavi etmeyi tercih etmelerinin nedeni, ikinci bir kanama riskinden dolayıdır. Hasta hastaneden taburcu edildikten sonra, ciddi bir beyin yaralanmasının ardından kişiselleştirilmiş rehabilitasyon tedavileri sunan bir tesiste tedaviye devam edilebilir. Rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış bir doktor, fiziksel, mesleki ve konuşma terapisi de dahil olmak üzere bu bakımı denetler. İyileşme süreci uzundur ve ortaya çıkan açıkları anlamak ve yeniden işlev kazanmak için aylar veya yıllar sürebilir.
 
 Randevu almak için lütfen iletişim bilgilerimizi kullanın.

31 Yorum
fırat BAKIRCI

sayın hocam babam 2 gün önce şiddetli baş ağrısı sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.ve bize çok kritik noktada 2 tane anevrizmasi oldugunu söylediler ilk gün bilinci açık şekildeydi ama şuan bilinci kapandı ve ikinci kanaması olduğu söyleniyor,şuan koma halinde biz belirsiz ve çaresiz şekilde bekliyoruz.bizi ne bekliyor lütfen yardım edermisiniz ne yapacağımızı bilmiyoruz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Hastayı ve anjio cd sini görmek gerekir. Anevrizmaların biran önce kapatılması gerekir

fırat BAKIRCI

sayın hocam babam 2 gün önce şiddetli baş ağrısı sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.ve bize çok kritik noktada 2 tane anevrizmasi oldugunu söylediler ilk gün bilinci açık şekildeydi ama şuan bilinci kapandı ve ikinci kanaması olduğu söyleniyor,şuan koma halinde biz belirsiz ve çaresiz şekilde bekliyoruz.bizi ne bekliyor lütfen yardım edermisiniz ne yapacağımızı bilmiyoruz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Detaylı bilgi için lütfen iletişim bilgilerimiz kullanın

Sinem

Annem beyin kanaması geçirdi ve salı günü beynindeki bir damara stent takıldı. Şu an çok fazla baş ağrısı var ve 5-6 saatte bir ağrı kesici veriyoruz. Bu ağrı ne zaman geçer ve bu kadar ağrı kesici vermemiz doğrumu? Parol veriyoruz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Buradan bişey söylemek çok zor gerekli bilgiyi takip eden doktorunuzdan almalısınız. Son çekilen filmlerin cd leri ile gelirseniz bende yardımcı olurum

fırat BAKIRCI

sayın hocam size bir kaç gün önce yazmıştım,babamı hastaneye getirdiğimizde beyin anevrizmasindan kanama olduğunu söylediler sonraki aşamada belli bir süre sürecin takip edileceği söylendi ve çok hızlı bir şekilde beyni şu topladı ve 2.beyin kanaması olduğunu söylediler ve dün beyin ölümünü bize bildirdiler babamın size sormak istediğim babama ilk müdahale hemen yapilamazmiydi bu süreçte bekleniyormu ve babamın anevrizmasi tam beyin sapındaydı

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Beyin anevrizma tedavisi zamanlamasında şuan dünyada 2 görüş mevcut. Birincisi çok beklemeden bir kaç gün içerisinde anevrizmayı tedavi etmek. İkincisi yaklaşık 1 hafta-10 gün kadar beynin sakinleşmesini bekleyip ondan sonra müdahale etmek. Beyin sapına yakın anevrizmalar genelde açık cerrahiye uygun olmadığından dolayı, genelde kapalı yöntemle tedavi edilirler. Kapalı yöntemle tedavi edilecek hastalar içinde 1 hafta-10gün beklemeye gerek yoktur.

Ayşegül Azizoğlu

Hocam merhaba. Babam 6 aralık günü beyin kanaması geçirdi. Özel hastaneye götürdük ameliyat oldu sol lobda 6,5cm’’lik bir kanama. Hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı. Bugünlerde uyutmuyorlar gözleri açık fakat bizi tanıyıp tepki vermiyor .sağ tarafında felç var kol ve bacakta. Bu bilinç durumu geçici midir acaba ? Teşekkürler şimdiden

OP. DR. EYÜP BAYKARA

son çekilen tomografi filmleriniz ile gelin yardımcı olayım

Burhan keskin

Hocam 37 gün önce trafik kazası geçirdim hastanede yatmadım ama kafa taşımda kurul yok yüzümde sol tarafta ufak koruklar varmış beyin kanaması riskim devam ediyomudur birde anaverza olma durumum varmı hala biraz şişlikler var ve ağrı var kaşımda elmacık kemiğimde dikişler vardı bu ağrılar normal mi cevap verirseniz sevinirim

OP. DR. EYÜP BAYKARA

ağrılar normal zamanla düzelir. travmaya bağlı anevrizma olmaz

Bayrak

Arkadaşım 3 gün önce beyin anevrizmasi ile ilgili açık ameliyat oldu. Kanama gerçekleşmeden ameliyatini oldu. Ancak yoğun bakımdan çıktıktan sonra sol bacağının dayanilmaz şekilde ağrıdığını söyledi. Hiç hareket ettiremiyordu. Tekrar bir operasyonla bacaktaki damardan pıhtı cikardilar. Ancak ağrıları hiç geçmedi. Ayağının üzerine basamıyor ve sürüklüyor. Bunun nedeni ne olabilir acaba?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

görmeden birşey diyemeyiz

Çağrı yumat

Hocam sol sakküler anevrizma ameliyatı geçirdim şükğrler olsun iyiyim lakin iş bulamıyorum engelli raporu için başvur diyorlar bu ameliyat sebebiyle % kaç engelli oranı verirler bana

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Ayşe korkmaz

Hocam ben 19 yaşına yeni girdim unutkanlık için gittim ve sol tarafta 2 buçuk mm baloncuk çıktı sağda da damar tıkanıklığı ilaçlarımı Bayadır içmiyorum baş ağrım sıklıkla var ameliyat gerekli mi

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Yasin tanış

Hocam bende belli aralklarda göz de bulanklik el ve bacaklarda titreme oluyor ilacli mr a gircem bu 2. Tedavi bise demdikleri icin 1. Tedaviyi biraktm aceba ne olabilir bilgi verebilir misiniz?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Yasin tanış

Hocam bende belli aralklarda göz de bulanklik el ve bacaklarda titreme oluyor ilacli mr a gircem bu 2. Tedavi bise demdikleri icin 1. Tedaviyi biraktm aceba ne olabilir bilgi verebilir misiniz?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

İsmet Yıldırım

Hocam abim beyin kanamasi geçirdi ve beyindeki baloncukları kanamayı durdurdular ama 2 3 gündür durumu iyi değil uyanmiyor ve durumu hiç iyi değil ne yapmalıyız 2 3 gün anca yaşar demişler hocam acil

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

SEYRAN SARIBOĞA

merhaba hocam 53 yaşındayım bundan beşyıl önce yaptırdığım kontrol sonucu beyin damarlarımda büzüşme olduğu tespit edilmişti ve iki ay önce ağır birşeyler kaldırdığımda çok sert bir ıkınma durumunda başımın soltarafına ensemden başımın üstüne kadar şiddetli bir ağrı giriyor şiddeti üç dört gün sürüyor fakat ağrı tamamen kesilmiyor hafifte olsa devamlı bir baş ağrım var ön görünüz ve tavsiyeleriniz nelerdir.teşekkür ederim

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

Esra Murat

İyi günler hocam. Ben 5 senedir MS tedavisi görüyorum. Son 2 senedir başımın sağ tarafında ufak bir yerde çok şiddetli bir acı girip çıkıyor. 2 saniye kadar. Sebebi ne olabilir?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

E. Berk YURDAKOŞ

İyi günler. Nasılsınız ? Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu COVİD 19 pandemik salgını zamanında sizi rahatsız ediyorum. Ben 2002 yılında trafik kazası geçirdim ve kafa travması oldu. Buna bağlı olarak beyin kanaması geçirdim. Bununla ilgili bazı sekeller oluştu ve bu sekeller devam etmekte. Bunlardan en belirgin olanı konuşmada sorun (afazi) , sağ tafta oluşan hareket problemi (ki bu vücut dengesi konusunda çok etkiliyor). Bu sekellerin oluşması ve kalıcılık düzeyinde olması , sosyal düzeyde ve eksi yönde etkilemektedir. Fakat son yıllarda sekellerin durumu artış olması dolayısıyla bu konuda yardımcı olma imkanınız var ise çok sevinirim. Sorum ; Manyetik Alan tedavisi ile TMU tedavisi aynı mı ? ve Manyetik Alan tedavisi oluşan sekellerde farklılık yaratabiliyor mu ?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

ömer altuntaş

hocam iyi günler annem şiddetli bas agrısi sebebiyle beyin kanaması gecirdi suan bursa şehir hastanesinde hic bilincini kaybetmedi yogun bakıma aldılar 2. kanama olma ihtimaline karşı %30 risk var demisler kısmi felc,felç ve hayatını kaybede bilirmiş ameliyatın kolay bi yerde oldugunu risksiz olucagını ancak ameliyattan sonraki 25 gün icinde biraz önce yazdıgım riskler görülebilir diyorlar açık ameliyat yapıcaklar hafif kanama oldugunu söylüyorlar anverizmadan dolayı kanama olmuş ameliyattan sonra felcli yada hayati riski sizce nedir hiç bilincini kaybetmedi konusa biliyordu bas agrısı var lütfen yardımcı olurmusunuz ararsanız sormak istediklerim var sitedeki telefonunuza ulasılmıyor 0539 618 4765 arayın lütfen hocam

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

Seren tatar

Babam 3 sene önce beyin baloncuğu patladı beyin kanaması geçirdi. Şimdi eskisi kadar hayatına devam edemese de ediyor. Ama çok fazla sinir ve agresif vurması çok fazla. Konuşamıyor da yapılabilcek bişi varmı?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

Semra çelikbag

Sayin hocam benim kiz kardeşim 30 yasinda.. Bir sene önce nefes darligi gecirip elleri ayaklari kasildi bi cok yere gittik pisikolojik dedi.sonra bu belirtiler bi daha olmadi anca son biraydir yaklasik hergun 2 defa nefes alamama gozlerde bi noktaya kitlenme elleri syaklari nobet gecirir gibi kasilma her seferinde acildeyiz bi sey cikmadi tomokrafiler emarlar hep temiz cikti son bir haftadirda kasilmalari azaldi ama bu seferde gozu e vurdu az bir nefes darligi oluyor titriyo boynu tutuluyo gormuyorum diyo sonra yine geciyo butun gun uyku halinde pisikologa gittik bi sey yok dedi bu saydigim rahatsizliklar baslamadanda bas dönmesi oluyor bize bir yol gosterirseniz cok seviniriz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Gürkan Gümrah

Sayın hocam, Annem de beynin her iki yanında da avrenizma olduğu ve 1 inin kanaması sonucu ameliyat oldu, diğeri kendine geldiğinde dendi, şu an 1 ay oldu ve bilinç halen kapalı, bu tür vakalarda genelde bilincin kendine gelmesi ne kadar sürer ve eski bilinç ve sağlıklı düşünme durumuna kavusabilirmi

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Hülya

merhaba annem 24 temmuzda patlamış beyin anevrizmasindan ameliyat oldu ağır bı ameliyat olduğunu söylediler. Ameliyattan sonra toparlamaya başlamıştı ancak bugün migdeden beslenmeye başlayacaklarını soylediler. Ameliyattan 3 gün sonra inme olmuş sol taraf ve konuşma merkezi etkilenmiş. 2. Gün babami tanımıştı şu an bilinci çok zayifmis.goruslerinizi merak ediyorum iyileşme olur mu

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Turan Bilge

Hocam merhabalar. 6-7 yıl önce konuşma ve yazma sorunu ile avrenizma teşhisi kondu. Bir yıl sürede kendiliğinden düzeldi. Şimdi sağlığım çok iyi. Acaba tekrarlarmı? Neler yapmalıyım? Hangi kontroller olmalı. Teşekkürler.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

GÜLÇİN ELÇİN

Hocam merhaba bundan 2 ay öncesinde bir efor aninda hayatimda hic yasamadigim bir agrim yasadim asiri siddetli dayanilmaz derecedeydi..bundan bir kac g7n oncede ansizin yuzumun sol tarafinda 9zellikle kas ve goz arkas8nda birden buzulme hissi oldu aynaya baktigimda kasim assagi dusmustu bell8 bir sure sonra duzeldi fakat sol gozumun arkasinda garip bir his var karincalanma gibi gozlerim bazen iyi bazen kotu gormekte bu durum yeni degil..boyun damatlarim ise agrimakta bunun nedeni ne olabilir..Tesekkur ederim.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanmamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçiniz lütfen.

Pınar Helvaco Şen

Sayın hocam babam kulakta az duyma şikayetiyle doktora gitti 6.3 mmlik sakküler anrvrizma tespit edildi ameliyat nasıl olur riakleri nedir lütfen bir ön bilgi verir misniz en kıs zamnda muayeneye geleceğiz

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

gülhan yılmaz

Hocam merhaba, buradaki her yoruma cevap yazmanız gerçekten çok nazik bir davranış. Benim abim Şubat 2020 tarihinde bir trafik kazası geçirdi. Subaraknoid hemoroji tanısı ile tedavi edildi. 45 gün yoğun bakımda kaldı. Ve taburcu oldu. Kanamanın tamamen temizlendiğini söylediler. 3-4 ay fizik tedavi sonrası eski temposunda olmasa da yürüyüp hareket edebiliyor. fakat hareketleri oldukça yavaş. Çok çabuk yoruluyor.Doktorumuz işe dönmesi gerektiğini söyledi. Fakat pandemi nedeniyle işe gitmiyor. İşe gitmiyor olması durumunda bi gerilemeye sebep olur mu? Hiç evden çıkmıyor evde yapabileceği aktiviteler var mı?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Eda Altunkaya

Hocam merhaba, yengem beyin kanaması geçirdi 2 baloncuktan biri patladı diğerini ameliyatla klipslediler f48 saat içerisinde beyinde büzüşme oldu medical tedaviye geçildi, bu durum çok mu riskli? Bu düzelebilir mi? Böyle bir vaka olmuş muydu? Teşekkürler

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Sevda

Merhaba hocam babam 21 gün önce beyin kanaması geçirdi kanamasının hafif olduğunu söylediler 1 gün sonra beyin anjiyosu ardından kapalı beyin ameliyatı oldu 2 anevrizma daha varmış onları etkisiz hale getirdiler 14 gün yoğun bakımda kaldı ardından eve çıktı nimotop ve minoset ağrı kesici kullanıyor ama halen sigara içiyor içmesin diye uğraşıyoruz ama nafile bugün evdeki 7. Günü ama hafif baş ağrısı ve diz kapağında ağrı olduğunu söyledi herhangi bi komplikasyon gelişmiş olabilir mi ya da başka bi anevrizma oluşmuş ve patlamış olabilir mi ne yapmalıyız

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Hüsniye Altun

Selamun aleykum hocam Ablam yaklaşık sekiz ay önce beyin kanamasi geçirdi. Cok büyük bir kanama olmuş ve hasar bırakmış. Geçen ay beynine şant takıldı. Ablam ilk etapta sadece gözlerini açabiliyordu suan daha bilinçli bakıyor ve vücudunda hareketlenme başladı fakat oryantasyonu ve kooperasyonu yok. Ablamin konusma merkezindeki ödem cekildigi icin konusmasi normal herhangi bir bozukluk yok fakat bizimle iletisime gecemiyor biz soru sorunca kisa cevaplar veriyor hafizasi gitmis durumda kendisi 28 yaşında sizce toparlar mı? İyilesme orani ve suresi nasil olur? Şimdiden teşekkür ederim.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Can

Hocam anevrizma patlamasından dolayı dolaşım ve solunum merkezinde kanama geçiren bir hasta ameliyat olamadı kanaması durdu 1 haftadır komada glasgow u 3 sizce bu kişinin uyanma ihtimali kaçtır cevaplarsınız sevinirim çok teşekkürler.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Sibel

Merhaba, kayinvalidem 62 yasinda 22 ağustos da beyin kanaması geçirdi baloncuk oluşmuş yüksek tansiyon ve şekeri var. Ameliyat sonrası 1 hafta kadar yoğun bakımda kaldı. Beklenenden erken uyanmıştı birkaç gün uyur uyanık haldeydi ama tepkileri vardı duyuyordu hatta oksijen ve beslenmeden ayirmislardi beklenenden hızlı toparladığı söylendi.. Normal odaya almayı düşünuyorlardı..30 ağustos da tekrar tomografi çekilmiş ve yeni bir baloncuk görülmüş solunum sıkıntısı başlamış tekrar, ancak kalbi etkileme ihtimalinden dolayı şuan ilaçlar ile müdahale ediliyor, oksijen desteği var ve uyutuyorlar. Tekrarlama durumu normal mi yoksa ssıkıntılı mi?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Leyla demir

Hocam dedem beyin kanaması geçirdi tansiyonun etkilediği söyledi doktorlar iki damar tıkanmış ameliyatla anjiyo yapıldı. Ameliyatı 4 saat sürdü doktorlar şuan durumu iyi deniliyor yopun bakımda şuan uyanmasını bekliyoruz... Bu durum da felç kalması riski var mıdır hocam?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Ertuğrul Deligöz

Hocam Annemin beyin damarlarında oluşan baloncuk sonrasında kanama gerçekleşti. Kanamadan sonraki 5. Günde baloncuğa kapalı ameliyat ile müdahale ettiklerini ve ilaçla kapattıklarını yenii bir kanama beklemedikleri ni söylediler. Fakat gerçekleşen kanama sonrasında damarlarda büzüşme meydana geldiğini söylediler. Bugün 7. Günü geride bıraktık genel durumu : Hareket kabiliyetinde gerileme yok. Bilinçli yerinde diyorlar. Bundan sonra bizi ne bekliyor, Annem kurtulacakmı ? Lütfen cevap yazın hocam.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

Yoğunluktan dolayı web sitesi üzerinden sorular cevaplanamamaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0212 867 75 00 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

Yorumunuzu Yapınız