Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
Hakkimda

Op. Dr. Eyüp BAYKARA İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini özel bir okulda birincilikle tamamladı. Tıp eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldıktan sonra, Bayrampaşa Devlet Hastanesi acil servisinde acil servis hekimi, aile sağlığı merkezinde aile hekimi ve sorumlu hekimlik görevlerini yürüttü.

2011 yılında uzmanlık eğitimi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında ihtisasa başlamıştır. İhtisas süresi boyunca;

  • Full Endoskopik Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı
  • Full Endoskopik Tam Kapalı Platinsiz Kanal Darlığı Ameliyatı
  • Full Endoskopik Tam Kapalı Boyun Fıtığı Ameliyatı
  • Beyin Damar Hastalıkları
  • Beyin Anjiyosu
  • Anevrizma Cerrahisi
  • Beyin Tümörlerinde uyanık cerrahi
  • Parkinson Ameliyatı-beyin pili cerrahisi özel ilgi alanları olmuş, üzerinde çalışmalarda bulunmuştur.

Genel nöroşirurjinin yanında, Beyin Damar Hastalıkları, özellikle serebral anevrizmaların mikrocerrahi kliplenmesi (Beyin Anevrizma Ameliyatı), beyin damar by-pass cerrahisi, serebral revaskülarizasyon ve süpermikrocerrahi ile özel olarak ilgilenmiştir. Bu alanda uzun süreler boyunca laboratuvar çalışmalarında bulunmuştur. 1mm’den daha ince damarlarda süpermikrocerrahi tekniklerle damar anostomozları üzerine üst düzey çalışmalar yapmıştır.

Aynı zamanda çok ciddi sayıda anevrizma ameliyatına girme fırsatı yakalamıştır. İhtisas süresinin son yılı 2015-2016’da o dönem Başasistan olarak Türkiye’de en fazla anevrizma cerrahisi gerçekleştiren kişidir. Asistanlığının ilk yılında yani 2011 yılı sonlarına doğru, beyin anevrizmalarının endovasküler tedavisi (Kapalı Beyin Anevrizma Ameliyatı) ile ilgilenmeye başlamıştır.

İhtisas süresi boyunca Pamukkale Üniversitesi Beyin Cerrahisi Endovasküler Tedavisi Ünitesinde 1000’in üzerinde DSA (Diyagnostik serebral anjiyo) (Beyin Anjiyosu) ve anevrizma hastalarının endovasküler tedavisinde bulunmuştur. Yüzlerce başarılı beyin anevrizması ameliyatı gerçekleştirmiştir.

Anevrizma ve Parkinson tedavilerinin yanı sıra, beyin tümörleri cerrahisi ile de ilgilenmiştir. Özellikle riskli bölgelerde yerleşen beyin tümörleri cerrahisi üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 2016 Nisan ayında “Supratentoryal İntrakranial Kitlelerde Lokal Anesteziyle Tam Uyanık Beyin Tümörü Ameliyatı” uzmanlık tezi çalışmasını bitirerek Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı ünvanını almıştır.

Dünya’da 2012 yılında teknolojik gelişmeler ile uygulanmaya başlayan İnterlaminar teknikle Full Endoskopik Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatları, uygulanmaya başladığı ilk günden itibaren Dr. Baykara’nın ilgisini çekmiştir ve bu alanda çalışmalar yapmaya başlamıştır. İhtisas süresi boyunca bu alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri sürekli takip etmiştir. İhtisas sonrasında da bu alandaki eğitim ve bilimsel faaliyetlerine hız vermiştir ve günümüzde Full Endoskopik Tam Kapalı Teknikle Bel Fıtığı, Platinsiz Omurga Kanal Darlıkları ve Boyun Fıtığı Ameliyatlarını gerçekleştiren Türkiye’deki sayılı cerrahlardandır.

Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve birçok kongre, kurs katılımları mevcuttur. Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Eğitim Öğretim Grubu ve Amerika Nöroşirürji Dernekleri Birliği (AANS/CNS) Serebrovasküler Grubu üyesidir.