Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
Paylaş:
KANAMIŞ BEYİN ANEVRİZMASI
 
Anevrizma, damar duvarının balon benzeri bir çıkıntısıdır. Anevrizma büyüdükçe yakındaki yapılar üzerine baskı uygular ve sonunda patlayıp beyin kanaması yapabilir. Kanamış bir anevrizma, beynin etrafındaki subaraknoid boşluğa kan verir. Subaraknoid kanama (SAK) hayatı tehdit edici bir inme türüdür... Tedavi, kanamayı durdurmaya ve anevrizmayı kliplemeye yöneliktir...
 
Kanamış  Anevrizma Nedir ?
Anevrizma, balon benzeri bir şişkinlik veya atardamar duvarının zayıflamasıdır. (Bahçe hortumunun kenarındaki bir balona benzer.) Çıkıntı büyüdükçe incelir ve zayıflar. Öyle ince olabilir ki, içindeki kan basıncı sızıntı yapmasına veya patlayıp beyin kanamasına neden olabilir.. Anevrizmalar genellikle damarların dallandığı noktalarda görülür. Anevrizma tipleri şunlardır (Şekil 1):
 
Sakküler - (en yaygın olanı "berry" de denir) anevrizma atardamarın bir tarafından gelişmiştir ve tabanında ayrı bir boyun vardır...
Fusiform - anevrizma her yöne doğru genişlemiştir ve belirgin bir boynu yoktur..
Diseksiyon - arterin iç duvarındaki bir yırtılma kanın katmanları ve havuzu ayırmasına izin verir; genellikle travmatik bir yaralanma sonucu görülür. 
 
 
 
Şekil 1. Kanamış bir anevrizma, beynin etrafındaki subaraknoid boşluğa kan salıverir (solda). Farklı anevrizma tipleri (sağda).
 
Bir anevrizma patladığında, beyin ile kafatası arasındaki boşluklara kan akar. Bu alan beynimizi yıkayan ve yastıklayan beyin omurilik sıvısı (BOS) ile doludur. Kan yayıldığında beyin zarını tahriş eder ve beyin hücrelerine zarar verir. Aynı zamanda, etkilenen atardamardan daha önce oksijen bakımından zengin kan alan beyin şimdi kandan mahrumdur ve felçle sonuçlanır. Subaraknoid kanama (SAK) yani anevrizma patlamasına bağlı beyin kanaması geçiren bir kişinin %40 hayatını kaybetme olasılığı vardır.
 
Normal beyin omurilik sıvısının (BOS) dolaşımının bloke edilmesi ventrikülleri (hidrosefali) genişleterek bilinç bulanıklığına, uyku haline ve bilinç kaybına neden olabilir.
 
Anevrizma kanamasından 5 ile 10 gün sonra ortaya çıkan bir komplikasyon vazospazmdır (Damar büzüşmesi) (Şekil 2). Tahriş edici kan yan ürünleri atardamar duvarlarının büzüşmesine ve daralmasına neden olarak beynin o bölgesine kan akışını azaltır ve ikincil felce ve hatta ölüme neden olabilir..
 
 
 
 
 
Şekil 2. (solda) Kırmızı kan hücreleri parçalandığında, toksinler yakındaki atardamar duvarlarının büzüşmesine ve daralmasına neden olabilir. SAK büyüdükçe, vazospazm riski de artar. Şekil 3. (sağda) BT taraması, subaraknoid boşlukta anevrizma kanamasına bağlı kanı (beyaz yıldız şekli) gösterir.
 
 
Kanamış Anevrizma Belirtileri Nelerdir?
 
Anevrizmaların çoğu patlayana kadar bulgu vermez. Rüptür genellikle insan uykuda değil aktifken meydana gelir. Subaraknoid kanama belirtileri yaşarsanız hemen 112’yi arayın!
 
Anevrizma kanaması belirtileri, ani şiddetli baş ağrısı (genellikle "hayatımın en kötü baş ağrısı" olarak tanımlanır) mide bulantısı ve kusma, boyun tutulması, ışığa duyarlılık (fotofobi) bulanık veya çift görme, bilinç kaybı ve nöbetlerdir. 
 
 
Sebepler Nelerdir ?
 
Anevrizma patlaması için risk faktörleri sigara içme, yüksek tansiyon, uyuşturucu veya alkol bağımlılığı, genetik (kalıtsal aile), ateroskleroz ve yaşam tarzı alışkanlıklarını içerir.
 
Kimlerde Görülebilir ?
 
Toplumun yaklaşık % 2 ile 5'i  anevrizma kanaması yaşayabilir veya geliştirebilir; bunlardan % 15'inde çoklu anevrizmalar vardır. Bununla birlikte, anevrizmaların % 85'i kanama sonrasına kadar teşhis edilmez. Anevrizmalar genellikle 35 ile 60 yaşları arasında teşhis edilir.
 
Anevrizma Teşhisi Nasıl Konur ?
 
Bir kişi acil servise anevrizma kanaması şüphesi ile getirildiğinde, mevcut ve önceki tıbbi problemleri, ilaçlar ve aile öyküsü hakkında mümkün olduğunca çok şey sorgulanmalıdır. Kişinin durumu hızlı bir şekilde değerlendirilir. Tanısal testler kanamanın kaynağını belirlemeye yardımcı olacaktır.
 
Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması , beyindeki anatomik yapıları görüntülemek ve beyindeki veya etrafındaki kanı tespit etmek için invazif olmayan bir görüntüleme yöntemidir (Şekil 3). BT anjiyografisi (BTA), beynin arterlerini görüntülemek için kan akışına kontrast enjeksiyonunu içerir.
 
Lomber ponksiyon , spinal kanaldan beyin omurilik sıvısı (BOS) toplamak için içi boş bir iğnenin alt sırt bölgesine yerleştirildiği invazif bir işlemdir. BOS, şüpheli kanamaları saptamak için incelenir.
 
Beyin Anjiyosu, kasıktan girilerek bir kateterin yerleştirildiği invazif bir işlemdir. Kateter yerleştirildikten sonra, kan dolaşımına kontrast boya enjekte edilir ve röntgen çekilir. Bu test anevrizmaların teşhisi için altın standart yöntemdir.
 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) taraması, beynin yumuşak dokularının ayrıntılı bir görüntüsünü vermek için manyetik alan ve radyo frekansı dalgaları kullanan invaziv olmayan bir testtir. Bir MRA (Manyetik Rezonans Anjiyogramı), beyin yapılarına ek olarak kan damarlarını incelemek için kan akışına kontrast enjeksiyonunu içerir.
 
Kanamış Anevrizma Nasıl Tedavi Edilir ?
 
Tedavi hayat kurtarıcı önlemler, semptomların hafifletilmesi, anevrizmanın kliplenmesi veya koillenmesi ve komplikasyonları önlemeyi içerir. Anevrizma kanamasından sonraki 10 ile 14 gün boyunca hasta, damar büzüşmesi, hidrosefali ve diğer potansiyel komplikasyon belirtileini yakından izleyebilecekleri yoğun bakım ünitesinde kalabilir. Baş ağrısını hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar verilecek ve nöbetleri önlemek veya tedavi etmek için antikonvülsan ilaçlar verilebilir. Kanamış bir anevrizma için en iyi tedavinin belirlenmesi, anevrizmanın büyüklüğü ve yeri ile hastanın mevcut durumu gibi birçok faktörü içerir.
 
Cerrahi klipleme: Anevrizmayı bulmak için kafatasında kraniotomi denilen bir açıklık yapılır. Normal kan akışının girmesini engellemek için anevrizmanın "boynuna" küçük bir klips yerleştirilir (Şekil 4). Klips titanyumdan yapılmıştır ve kalıcı olarak damar üzerinde kalır.
 
Şekil 4. Anevrizmanın boynuna, kanın anevrizma içine değil atardamardan (ok) akması için bir titanyum klips yerleştirilir.
 
Endovasküler coilleme (Kapalı beyin anevrizma ameliyatı) : Beyin damar hastalıkları konusunda uzmanlaşmış ve hem açık hemde kapalı cerrahiyi yapabilecek olan beyin Cerrahları tarafından anjiyogram sırasında yapılır. Kasıktaki damara bir kateter sokulur ve kasıktaki damardan ilerlenerek beyin damarlarına ve anevrizmaya ulaşılır. Kateter boyunca, anevrizma içine kan akışını önleyen koil dediğimiz maddeler ile doldurulur veya akım çevirici stent konur(Şek. 5).
 
Şekil 5. Anevrizma koillerle doludur. Koiller anevrizmayı kapatan ve kanın girmesini önleyen pıhtılaşmaya (embolizasyon) neden olur.
 
 
 
Hidrosefali Kontrolü
 
Subaraknoid alanda pıhtılaşmış kan ve sıvı birikmesi hidrosefali ve kafa içi basıncının yükselmesine neden olabilir. Daha fazla kanamayı azaltmak ve kafa içi basıncı kontrol etmek için kan basıncı düşürülür. Aşırı beyin omurilik sıvısı (BOS) ve kan şu şekilde çıkarılabilir: 1) bel bölgesine omurilik kanalına yerleştirilmiş bir lomber drenaj kateteri veya 2) beyinde ventriküllere yerleştirilen bir ventriküler dren kateteri.
 
Vazospazmı kontrol etmek
 
SAK'dan 5 ile 10 gün sonra, hastada vazospazm gelişebilir. Vazospazm beyni besleyen damarı daraltır ve atardamarın beslediği beyin bölgesine giden kan akışını azaltır. Vazospazm, SAK sonrası hastaların % 70'inde görülür. Bunların % 30'unda tedavi gerektiren semptomlar vardır. Yoğun bakımdaki bir hasta, kol veya bacağın zayıflığını, bilinç bulanıklığı, uyuklama veya huzursuzluğu içeren vazospazm belirtileri açısından yakından izlenmelidir. Transkranial doppler (TCD) ultrasonları vazospazmı izlemek için rutin olarak yapılabilir. Vazospazmı önlemek için, hastalara hastanede iken nimodipin ilacı verilir. Ek olarak, hastanın kan basıncı ve kan hacmi arttırılır. Vazospazm şiddetliyse, hastalara spazmı gevşetmek ve durdurmak için doğrudan atardamardan ilaç enjeksiyonu gerekebilir. Bu bir anjiyogram sırasında bir kateterden yapılır. Bazen arteri açmak için balon anjiyoplasti kullanılabilir.
 
 
Kanamış Anevrizma Tedavi Sonrası ?
Eğer kanamış bir anevrizma tedavi edilmezse ikinci bir kanama olasılığı ilk kanamadan sonraki ilk 14 gün içinde neredeyse % 50 civarındadır. Bu nedenle beyin cerrahlarının tanı konduğu anda anevrizmayı tedavi etmeyi tercih etmelerinin nedeni, ikinci bir kanama riskinden dolayıdır. Hasta hastaneden taburcu edildikten sonra, ciddi bir beyin yaralanmasının ardından kişiselleştirilmiş rehabilitasyon tedavileri sunan bir tesiste tedaviye devam edilebilir. Rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış bir doktor, fiziksel, mesleki ve konuşma terapisi de dahil olmak üzere bu bakımı denetler. İyileşme süreci uzundur ve ortaya çıkan açıkları anlamak ve yeniden işlev kazanmak için aylar veya yıllar sürebilir.
 
 Randevu almak için lütfen iletişim bilgilerimizi kullanın.
10 Yorum
fırat BAKIRCI

sayın hocam babam 2 gün önce şiddetli baş ağrısı sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.ve bize çok kritik noktada 2 tane anevrizmasi oldugunu söylediler ilk gün bilinci açık şekildeydi ama şuan bilinci kapandı ve ikinci kanaması olduğu söyleniyor,şuan koma halinde biz belirsiz ve çaresiz şekilde bekliyoruz.bizi ne bekliyor lütfen yardım edermisiniz ne yapacağımızı bilmiyoruz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Sinem

Annem beyin kanaması geçirdi ve salı günü beynindeki bir damara stent takıldı. Şu an çok fazla baş ağrısı var ve 5-6 saatte bir ağrı kesici veriyoruz. Bu ağrı ne zaman geçer ve bu kadar ağrı kesici vermemiz doğrumu? Parol veriyoruz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

fırat BAKIRCI

sayın hocam babam 2 gün önce şiddetli baş ağrısı sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.ve bize çok kritik noktada 2 tane anevrizmasi oldugunu söylediler ilk gün bilinci açık şekildeydi ama şuan bilinci kapandı ve ikinci kanaması olduğu söyleniyor,şuan koma halinde biz belirsiz ve çaresiz şekilde bekliyoruz.bizi ne bekliyor lütfen yardım edermisiniz ne yapacağımızı bilmiyoruz.

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

fırat BAKIRCI

sayın hocam size bir kaç gün önce yazmıştım,babamı hastaneye getirdiğimizde beyin anevrizmasindan kanama olduğunu söylediler sonraki aşamada belli bir süre sürecin takip edileceği söylendi ve çok hızlı bir şekilde beyni şu topladı ve 2.beyin kanaması olduğunu söylediler ve dün beyin ölümünü bize bildirdiler babamın size sormak istediğim babama ilk müdahale hemen yapilamazmiydi bu süreçte bekleniyormu ve babamın anevrizmasi tam beyin sapındaydı

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Ayşegül Azizoğlu

Hocam merhaba. Babam 6 aralık günü beyin kanaması geçirdi. Özel hastaneye götürdük ameliyat oldu sol lobda 6,5cm’’lik bir kanama. Hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı. Bugünlerde uyutmuyorlar gözleri açık fakat bizi tanıyıp tepki vermiyor .sağ tarafında felç var kol ve bacakta. Bu bilinç durumu geçici midir acaba ? Teşekkürler şimdiden

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Çağrı yumat

Hocam sol sakküler anevrizma ameliyatı geçirdim şükğrler olsun iyiyim lakin iş bulamıyorum engelli raporu için başvur diyorlar bu ameliyat sebebiyle % kaç engelli oranı verirler bana

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Ayşe korkmaz

Hocam ben 19 yaşına yeni girdim unutkanlık için gittim ve sol tarafta 2 buçuk mm baloncuk çıktı sağda da damar tıkanıklığı ilaçlarımı Bayadır içmiyorum baş ağrım sıklıkla var ameliyat gerekli mi

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Yasin tanış

Hocam bende belli aralklarda göz de bulanklik el ve bacaklarda titreme oluyor ilacli mr a gircem bu 2. Tedavi bise demdikleri icin 1. Tedaviyi biraktm aceba ne olabilir bilgi verebilir misiniz?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Yasin tanış

Hocam bende belli aralklarda göz de bulanklik el ve bacaklarda titreme oluyor ilacli mr a gircem bu 2. Tedavi bise demdikleri icin 1. Tedaviyi biraktm aceba ne olabilir bilgi verebilir misiniz?

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

İsmet Yıldırım

Hocam abim beyin kanamasi geçirdi ve beyindeki baloncukları kanamayı durdurdular ama 2 3 gündür durumu iyi değil uyanmiyor ve durumu hiç iyi değil ne yapmalıyız 2 3 gün anca yaşar demişler hocam acil

OP. DR. EYÜP BAYKARA

detaylı bilgi ve muayene için 0212 867 75 00 dan randevu alınız

Yorumunuzu Yapınız