Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
Paylaş:
ANEVRİZMA KOİLLEME
Koil embolizasyon işlemi, anevrizma kesesinin içini koil dediğimiz çok ince tel benzeri bir malzeme ile doldurarak anevrizmayı kapatan ve kanama ihtimalini ortadan kaldıran bir girişimdir.. Kasıktaki atardamar içinden(endovasküler) ince bir iğne ile girilir ve bir kateter vasıtasıyla damar içinden ilerlenerek beyinde baloncuğun olduğu damara ulaşılarak gerçekleştirilir. Küçük bobinler veya akım çevirici stentler pıhtılaşmayı teşvik etmek ve anevrizmayı kapatmak için kullanılır...
Anevrizma koilleme nedir?
Endovasküler koillemenin amacı,, normal damarları tıkamadan veya ana damarı daraltmadan anevrizmayı normal dolaşımdan izole etmektir... Endovasküler terimi, anjiyo sırasında anevrizmaya kasıktaki damardan girip anevrizmaya ulaşmak demektir . Kan dolaşımına kasık bölgesindeki damardan girilir. Esnek bir kateter, kasıktaki damardan, beyne giden damara kadar ilerletilir.. 
Kateter anevrizmaya ulaştığında, çok ince bir platin tel yerleştirilir. Tel anevrizmaya girerken sarılır ve sonra ayrılır. Normal kan akışının girmesini engellemek için anevrizma kesesi içine çoklu bobinler yani koiller yerleştirilir.. Zamanla, anevrizma içinde bir pıhtı oluşur ve bu, anevrizmanın patlama riskini etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Koiller kalıcı olarak anevrizmanın içinde kalır. Koiller, platin ve diğer malzemelerden yapılır ve pıhtılaşmayı destekleyen çeşitli şekillerde, boyutlarda ve kaplamalarda bulunur. Koiller, cerrahi klipsin dışarıdan başarabileceklerini içeriden gerçekleştirir: kanın anevrizmanın içine girmesini önler ancak kanın normal damarda serbestçe akmasını sağlar..
 
Şekil 1.  Anevrizmaların çoğu, dar  boyunlu ve genişleyen bir kubbeli bir balona benzer. Koil işlemi sırasında, anevrizmanın içine bir kateter yerleştirilir ve koiller kubbe içine yerleştirilir. Koiller, anevrizmayı kapatan ve yırtılma riskini ortadan kaldıran kan pıhtılaşmasını destekler.
 
Anevrizmalar boyutlarına ve şekillerine göre değişir. Sakküler yani kese şeklindeki anevrizmaların belirli bir boynu ve balon gibi genişlemiş olan  bir kubbeleri vardır (Şek. 1). Geniş boyunlu veya fusiform olarak tanımlanan diğer anevrizmaların tanımlanmış bir boynu yoktur.. Koilleri bu anevrizmalara yerleştirmek karmaşık olabilir ve stentlerden veya balonlardan ilave destek gerektirebilir. Bazı anevrizmalar koille tedavi edilemez ve cerrahi olarak kliplenmeleri gerekir.
 
Cerrahi Karar ?
Cerrahi klipleme, bypass, endovasküler koil veya akım çevirici stentler şuanda günümüzde anevrizmayı tedavi etmek için kullandığımız yöntemlerdir. Tedavi kararı büyük ölçüde anevrizmanın büyüklüğü, yeri ve boyun geometrisine bağlıdır. Endovasküler koilin yani kapalı beyin anevrizma ameliyatının herhangi bir kesi gerektirmeden yapılması özellikle kanamamış yani tesadüfen saptanmış anevrizmalarda daha çekici gibi gözükmektedir. Kanamış anevrizmalarda daha çok mikrocerrahi klipleme tercih edilmektedir. 
Endovasküler koilleme yani kapalı anevrizma ameliyatı ile mikrocerrahi olarak kliplemenin sonuçlarının  karşılaştırılması devam eden bir çalışma alanıdır.. Mikrocerrahi klipleme, birkaç on yıl boyunca uzun vadeli etkinliğini kanıtlamıştır. Endovasküler koil, nispeten yeni bir tekniktir (1990'lardan beri). Uluslararası Subaraknoid Anevrizma Derneği (ISAT), bu konuyu yıllarca (1994-2007) araştırdı. Ancak, çalışma sadece kanamış anevrizmalarla sınırlı olduğundan ve çok seçkin bir hasta grubunu içerdiğinden, sonuçları tüm anevrizma hastalarına uygulanamaz. Bu nedenle, en iyi tedavi seçeneği oldukça kişiselleştirilmiş kalır. Anevrizmanızın tedavisinde hangi seçeneğin kullanılacağını tedaviyi yapan doktorunuz belirleyecektir.
 
Açık veya Kapalı Beyin Anevrizma Ameliyatını Kim Uygular ?
Tedaviyi beyin damar cerrahisi ve kapalı anevrizma ameliyatı üzerine eğitim almış bir beyin cerrahı uygular. Burada dikkat edilecek nokta hem açık, hem de kapalı tedaviyi uygulayabilen kişiler tarafından bu hastaların tedavi edilmesi gerekir. 
 
Endovasküler Koil (Kapalı Beyin Anevrizma Ameliyatı) Nasıl Yapılır ?
Endovasküler işlemler anjiyografi odasında yapılır. Prosedürde altı adım vardır ve genellikle 2 veya 4 saat sürer.
 
1.Adım: Hasta Hazırlanır:
Hasta anjiyo masası üzerine sırt üstü yatar. İşlem sıklıkla genel anestezi ile yapılır. Anestezi tipi tıbbi durumunuza, cerrahi ekipten talimatları takip etme yeteneğinize, anevrizmanızın karmaşıklığına ve cerrahınızın tercihine bağlı olarak değişir.  Kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için işlem boyunca pıhtılaşma önleyici ilaçlar enjekte edilir. Başınız işlem sırasında hareket etmeyecek şekilde yerleştirilir.
 
Şekil 2. Kasıktaki damara bir kateter yerleştirilir. Ardından damar içinden ilerlenerek beyin damarlarına kadar ulaşılır.
 
 
2.Adım: Kateter yerleştirilir.
Lokal uyuşturucu yapılarak kasıktaki damara iğne ile girilir. Ardından, kateter adı verilen esnek plastikten yapılmış uzun bir tüp kan dolaşımına girmek için iğneden geçirilir. Kontrast madde olarak adlandırılan özel bir boya, kateter içinden kan dolaşımına enjekte edilir. Boya, kan damarlarını anjiyo cihazında görünür hale getirir.  ,Kateter bacaktaki damardan, aorttan yukarı, beyni besleyen damara kadar ilerletilir. 
 
3.Adım: Anevrizmanın Yerini Belirleme
Kateter doğru yere ulaştığında, kontrast yani damarları gösteren boya maddesi damar içine gönderilir  ve aynı anda anjiyo cihazında beyin damar görüntüleri elde edilir. Bu işlem, gerekli tüm damarlar görülene ve anevrizma ölçümleri, özellikle boynunu ölçene kadar birkaç kez tekrarlanabilir.
 
4.Adım: Koilleri yerleştirme
Daha sonra mikrokateter yerleştirilir ve anevrizmanın kendisine doğru ilerler.  Küçük platin koiller kateter içinden anevrizmanın içinde ortaya çıkana kadar ilerler (Şek. 3).  Koiller, bu şekilde anevrizma dolana kadar birbiri ardına yerleştirilir (Şekil 4). Bazen koilleri anevrizmaya yönlendirmek için şişirilebilir bir balon kullanılır.
 
 
Şekil 3. Bir mikrokateter, anevrizma içine koilleri iletmek için ilerletilir.
 
Şekil 4. Anevrizma dolana kadar koiller yerleştirilir. Ok, damardaki kan akışını gösterir, ancak anevrizmadan değil.
 
Geniş boyunlu veya sıradışı bir şekle sahip bazı anevrizmalar, koiller yerinde tutmak için bir stent gerektirir (Şek. 5). Stent kateter içinden ilerletilir ve anevrizmanın yanındaki normal damar içine yerleştirilir. Stent damarın şekline uyan küçük, metal bir ağ borusudur. Kılavuz tel, koilleri anevrizmaya iletmek için ağdan geçirilir. 
Şekil 5. Koilleri yerinde tutmaya yardımcı olmak için geniş boyunlu anevrizmalar için bir stent kullanılır. 
 
 
Bazı durumlarda, akım çevirici stenti kullanılabilir. Akım çevirici stent anevrizma boyunca ana damarın içine yerleştirilir (Şekil 6). Kan, sıkı gözenek stentinin boşluklarından kolayca geçemediğinden, akım çeviricinin içine akar ve anevrizmaya girmeden atardamardan devam eder.  Anevrizma sonunda pıhtılaşarak küçülür ve kaybolur.
Şekil 6. Anevrizmaya kan akışını azaltmak için damarın içine yerleştirilen akım çevirici stentin görüntüsü.
 
5.Adım: Koil veya Stentler Kontrol Edilir
 
Kontrast madde enjekte edilerek, kanın artık anevrizmayı doldurmadığından emin olmak için koiller incelenir(Şek. 7). Bu teknik ayrıca, koillerin anevrizma içinde olduğunu ve ana damarı daraltmadığını doğrular.
Şekil 7. Anjiyogram anevrizmayı dolduran bobinleri gösterir.
 
6.Adım: Kateter Çıkarılır
İşlem bittikten sonra kateter çıkarılır. Kateter çıkarıldıktan sonra kasık bölgesine yaklaşık 10 ila 15 dakika baskı uygulanır. Daha sonra kasık bölgesine bandaj uygulanır.
0 Yorum
Yorumunuzu Yapınız