Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
Paylaş:
Parkinson hastalığında titreme,, vücut katılığı, hareket güçlüğü gibi semptomları kontrol altına almak için uygulanan derin beyin stimülasyonu, halk arasında bilinen adıyla beyin pili levodopa adlı ilaca iyi yanıt veren hastalarla, levodopaya dirençli hastalarda farklı şekillerde uygulanmaktadır...
Genellikle ileri derecede motor yakınmaları olan hastalarda uygulanan beyin pili ameliyatında subtalamik çekirdek (STN) ve globus pallidus interna (GPİ) olmak üzere iki farklı uygulama bölgesi vardır... Yapılan birçok çalışma, her iki yaklaşımın etkinlik düzeyinde levodopaya verilen yanıt, hastanın yaşı vb. değişkenlerle ilişkilendirilen bazı farklılıklar bulmuştur...
Ameliyat öncesi levodopaya verilen yanıt, parkinson cerrahisinden fayda görebilecek hastaları belirlemede etkin ancak tartışmalı bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Derin beyin stimülasyonunun etki mekanizmasının tam olarak anlaşılamaması, hastadan hastaya değişen özelliklerin fazlalığı, beynin karmaşık yapısı vb. etkenler nedeniyle araştırma sonuçlarında farklılıklar vardır...
Yakın zamanda Frontiers in Human Neuroscience'da yayınlanan bir çalışmada derin beyin stimülasyonunun etkinliğinin levodopaya verilen yanıt ve derin beyin stimülasyonunun uygulandığı bölge ile ilişkili olabileceği ortaya çıkmıştır. Araştırma beyin pili ameliyatı geçiren 38 hastanın verilerinin geriye dönük olarak analizi ile yapılmıştır. Hastaların 20’sine bilateral globus pallidus interna (GPi) DBS, 18’ine ise bilateral subtalamik nükleus (STN) bölgesinde derin beyin stimülasyonu uygulanmıştır. Araştırmacılar operasyon öncesi kısa dönem levodopa ilaç yanıt verileri ile derin beyin stimülasyonu çeşitlerinin etkinliği arasındaki ilişkiyi bulmayı amaçladılar.
Analiz sonuçlarına göre uzmanlar aşağıdaki çıkarımlarda bulundular:
·         Globus pallidus interna (GPi) DBS, dopamine duyarlı titremeleri kontrol etmede etkili olabilir, ancak dopamine dirençli titremeleri kontrol edemeyebilir..
·         Hastanın yaşı Subtalamik çekirdek (STN) DBS'nin motor sonuçları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
·         Dopamine dirençli titremesi olan hastalar için STN-DBS, GPi-DBS'den daha üstün olabilir..
·         GPi-DBS tatmin edici dopamin tepkisi olan yaşlı hastalar için düşünülebilir.
Araştırmacalara göre örneklemin küçüklüğü, hastaların sınırlı takip süreleri, rastgele atanmayan grup tahsisi ve retrospektif tasarım çalışmanın ana sınırlamalarını oluşturmaktadır. Verileri doğrulamak için daha kapsamlı, ileriye dönük uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Sonuç olarak beyin pili ameliyatının başarısı hastanın levodopaya verdiği yanıt, yaşı, beyin pilinin hangi bölgeye uygulandığı, hastanın genel sağlık durumu, parkinsonun diğer nörolojik etkilerinin boyutu, derecesi gibi çok sayıda etkenle ilişkilidir. Elektrotların beynin hangi bölgesine uygulanacağı hasta özelinde verilecek bir karar olup cerrahın mevcut bilgi ve tecrübesi ile ilişkilidir.
Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumunuzu Yapınız